iching

 

第三十七卦家人:利女贞。

 

 

初九:闲有家,悔亡。
六二:无攸遂,在中馈,贞吉。
九三:家人嗃,悔厉吉;妇子嘻嘻,终吝。
六四:富家,大吉。
九五:王假有家,勿恤吉。
上九:有孚威如,终吉。

 

 

 

 

 

 AlexTalk